Hypotheekrente verwachting


Wesley van den Ham door Wesley van den Ham op 18-08-2022
52960x gelezen
4 min.

Gaat de hypotheekrente dalen of stijgen? Die vraag wordt elke dag wel gesteld aan onze Hypotheekexperts. De nuchtere waarheid is dat niemand in de toekomst kan kijken (helaas)! Wat we gelukkig wel kunnen, is iets vertellen over de factoren en trends die van invloed zijn op de ontwikkeling van de hypotheekrente. Zo is er toch een voorzichtige prognose te maken. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de verwachtingen voor de hypotheekrente in 2022.

Hypotheekrente verwachting 2022

Verwachting hypotheekrente 2022

De afgelopen tijd is de hypotheekrente door met name de hoge inflatie flink gestegen. Houdt die stijging aan? Of gaan de rentes weer stabiliseren of zelfs dalen? Daar geven we je hieronder antwoord op. Besef wel dat de rentes hoe dan ook nog steeds veel lager zijn dan een jaar of tien/vijftien geleden. Dat maakt een hypotheek afsluiten op dit moment zeker nog aantrekkelijk.

Hoe de rente zich verder ontwikkelt dit jaar en wat de voorspellingen zijn? Je leest hier onze verwachting voor de hypotheekrente in 2022. Ook delen we de renteprognose van ABN AMRO.

Kort samengevat:

De verwachting is dat de rente bij korte rentevaste periodes zal stijgen. De langlopende rente gaat waarschijnlijk eerst iets dalen en stijgt daarna.

Onze prognose voor de hypotheekrente in 2022

De gemiddelde hypotheekrente is sinds de start van 2022 met meer dan 1% gestegen. Zo’n toename is best bijzonder te noemen. Maar uniek is het niet. Scherpe stijgingen komen vaker voor in de geschiedenis van de hypotheekrente. Zo steeg de rente midden jaren ’90 in 12 maanden tijd met meer dan 2%. Overigens was de rente toen 8%; de rente is nu veel lager.

Verwachting rentetarieven op korte termijn

Zet die harde groei verder door dit jaar? Dat is niet de verwachting, hooguit een lichte stijging. De oplopende rente heeft in grote lijnen de inflatie gevolgd en dit zal waarschijnlijk zo blijven. Omdat de Europese Centrale Bank (ECB) stappen heeft gezet om de inflatie binnen de perken te houden en omdat de ECB voorzichtig blijft in tijden van economisch herstel, verwachten we dat de rente voor de korte termijn zal stabiliseren of hooguit licht zal stijgen.

Het blijft spannend hoe dit zich verder ontwikkelt. Komt er toch weer een daling aan? Of blijven de rentes nog even zoals ze zijn? Dat is op de huidige hypotheekmarkt lastig te zeggen. De variabele rentes zijn nu stabiel, maar gaan waarschijnlijk na verloop van tijd weer licht stijgen. 

Er zijn twee factoren die een rol spelen in de renteontwikkelingen.

Factor 1: renteverhoging ECB

Ten eerste, de renteverhoging bij de ECB. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in juli voor het eerst sinds 11 jaar de depositorente verhoogd. Dit is de rente die banken krijgen (of betalen, bij een negatieve rente) als ze geld bij de Europese Centrale Bank onderbrengen. Deze rente is vanaf juli niet meer -0,50%, maar 0%. Tegelijkertijd stopt de ECB met obligaties opkopen. Dit alles doet de ECB in de hoop de hard oplopende inflatie een halt toe te roepen. Het is denkbaar dat er nog een rentestap volgt in september. 

Hypotheekaanbieders krijgen door die renteverlagingen meer marge. Tot nu toe vertalen zij dit niet door naar renteverlagingen voor de klant. De onzekerheid rondom de economische situatie (mogelijke werkloosheid, een klein woningaanbod, hoge inflatie en hoge energieprijzen, etc.) speelt daarbij mee.

Factor 2: grote concurrentie hypotheekaanbieders

Ten tweede, de grote concurrentie in het hypotheeklandschap. Het aanbod aan hypotheekaanbieders neemt alsmaar toe. Uiteraard willen nieuwe aanbieders klanten aantrekken met een scherpe rente. Alle aanbieders gaan met elkaar een gevecht aan in een markt die waarschijnlijk gaat veranderen. Oftewel: ze concurreren flink door hun rentes zo laag mogelijk te houden ten opzichte van concurrenten in de hoop het daarmee te winnen van andere aanbieders. 

Daarbij speelt ook mee dat verwacht wordt dat het aantal hypotheektransacties zal afnemen, waardoor hypotheekaanbieders graag zoveel mogelijk klanten behalen. Ook daarom moeten ze de rente zo laag mogelijk houden.

Oorzaken voor de verwachte afname van het aantal transacties zijn:

• De woningmarkt gaat verder op slot. Er is een klein aanbod van woningen die te koop komen te staan.
• Het realiseren van voldoende nieuwbouwwoningen blijft achter.
• Veel huiseigenaren hebben de afgelopen jaren hun hypotheek overgesloten naar een hypotheek met (veelal langlopende) lage rente. Door de stijgende rente en de gekozen lange rentevaste periodes zullen minder mensen hun hypotheek oversluiten.

In lijn met bovenstaande houden wij rekening met een lichte verdere stijging van de hypotheekrente op de korte termijn, maar zeker geen grote stijging. Daarbij speelt ook de situatie in Oekraïne een rol. Door de oorlogsdreiging zijn de risicopremies op financiële markten gestegen. Hypotheekaanbieders maken hierdoor hogere kosten als zij geld inkopen voor hypotheken.

Verwachting rentetarieven op lange termijn

Voor de (middel) lange termijn geldt vanaf 1 juli een rentestijging bij de Europese Centrale Bank. Reden hiervoor is de opgelopen inflatie. De ECB heeft als doel om de inflatie rond de 2% te houden. Omdat het inflatieniveau daar nu ver boven zit, heeft de ECB dit gecorrigeerd door minder rente te vragen. Dat geeft hypotheekaanbieders meer ruimte.

Op dit moment zien we dat de kapitaalmarktrente al een aantal weken min of meer stabiel ligt en zelfs iets aan het dalen is. Heel langzaamaan zie je dat de hypotheekrente die dalende lijn volgt. Doordat de ECB de rente op de markt heeft verlaagd, zou je denken dat de hypotheekrentes sneller dalen dan het geval is. Maar op dit moment verlagen geldverstrekkers hun rente nog slechts minimaal. Dit geeft hen extra marge. Als één aanbieder de rente verlaagt, dan moeten de anderen wel volgen en zet waarschijnlijk weer een algehele daling in. 

Maar dát er veel concurrentie is betekent dat de rente hoe dan ook weer zal gaan dalen. Als er eenmaal één aanbieder over de brug is, moet de ander die lijn volgen. Ook omdat het aantal hypotheekaanvragen beperkt is, kan het niet anders dan dat de rente iets daalt of hooguit heel licht stijgt. Zelfs als de kapitaalmarktrente weer zou gaan oplopen.

De prognose van ABN AMRO voor de hypotheekrente in 2022

Ook Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO, deelt zijn verwachting voor de hypotheekrente in 2022. Zijn voorspelling is, net als die van ons, dat de rente hooguit licht zal stijgen voor zowel hypotheken met een lange als korte looptijd.

De inflatie is de belangrijkste oorzaak voor die verwachte lichte stijging. In juli 2021 was er nog 2,2% inflatie; een jaar later lag de inflatie op 8,9%. Ook het inflatiecijfer waarin de energieprijzen niet zijn meegenomen, ligt hoog. De inflatie lag zonder de forse energieprijsschommelingen alsnog op 4,0% in juli 2022. Dat is veel hoger dan de streefwaarde van 2% die de ECB aanhoudt voor de inflatie.

Eerder was de ECB terughoudend met aanpassingen in hun beleid. Maar de ECB is recent van koers veranderd, omdat de inflatie verder dreigt op te lopen doordat geïmporteerde goederen en diensten duurder worden. Daarom heeft de ECB haar obligatieprogramma beëindigd en heeft ze de officiële rentetarieven vanaf 21 juli flink verhoogd met 50 basispunten naar 0%. Mogelijk komen daar nog meer stijgingen bij.

De ontwikkelingen betekenen dat de 10-jaars hypotheekrente na de scherpe stijging begin dit jaar eerst kan dalen en daarna weer licht zal stijgen.

Philip Bokeleh | Bron: ABN AMRO

Bokeloh verwacht dat de ECB het depositotarief uiteindelijk verder zal verhogen naar 1% begin vorig jaar. Dit om een recessie te voorkomen. Hij denkt dat het ECB het tarief daarna langer stabiel wil houden, ook omdat de economie mogelijk verzwakt door het verlies van koopkracht en energietekorten. Hij voorspelt dat de korte hypotheekrente zal stijgen in lijn met die verhoging.

Daarnaast voorspelt hij voor de langlopende rente een daling eind dit jaar en daarna weer een lichte stijging. De hypotheekrente bij lange rentevaste periodes volgt namelijk de rente op staatsleningen (aangevuld met een risico-opslag). De rente op staatsleningen is dit jaar eerst flink gestegen, daarna iets gedaald en zal naar verwachting weer iets stijgen tot aan eind volgend jaar. Dat werkt door in de rentes.

Persoonlijk hypotheekadvies?

Wil je weten waar jij goed aan doet als je op dit moment een hypotheek wilt afsluiten? Wij helpen je altijd aan een verantwoorde en betaalbare hypotheek, wat de rentestand ook is. Ontdek jouw opties, maak een vrijblijvende afspraak met een van onze Hypotheekexperts.

Plan een oriëntatiegesprek

Actuele hypotheekrente

Benieuwd naar de huidige rentestanden? We houden ze dagelijks voor je bij.

Actuele rentestanden

Klanten geven ons een:

357 beoordelingen

9.6