Begrippenlijst

Bij het afsluiten van een hypotheek komt veel kijken. Misschien kom je termen tegen die je (nog) niet kent. Of wellicht heb je inhoudelijke vragen over je hypotheek of over het kopen van een woning. In deze begrippenlijst leggen we uit wat enkele belangrijke termen betekenen.

Mis je een term in de lijst? Laat het ons weten via info@hypotheek.nl. Dan voegen we een beschrijving van die term aan de begrippenlijst toe.

Annuïteitenhypotheek
De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd van je lening elke maand een vast bedrag betaald. Eerst betaal je weinig aan aflossing en veel aan rente, maar na verloop van tijd ga je steeds meer aflossen op de hypotheek en daardoor een kleiner bedrag aan rente betalen.

» Lees hier meer over de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.
Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een type hypotheek dat steeds minder vaak wordt afgesloten, omdat je bij een nieuw afgesloten aflossingsvrije hypotheek geen recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Een aflossingsvrije hypotheek houdt in dat je maandelijks rente betaalt over je hypotheek, maar niet verplicht bent om elke maand af te lossen. Wel moet je er zelf voor zorgen dat je je hypotheek aan het einde van de looptijd (vaak na dertig jaar) kunt aflossen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, ben je verzekerd bij inkomensverlies als je door bijvoorbeeld ziekte arbeidsongeschikt raakt. Je ontvangt dan maandelijks een uitkering, die je helpt om je maandlasten te kunnen blijven betalen.

Bankgarantie

Zodra je de voorlopige koopakte hebt ondertekend, heb je nog drie dagen bedenktijd. Binnen die drie dagen kun je kosteloos en zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Als je na die drie dagen van de koop van de woning af wilt en de financiering in principe wél kunt rondkrijgen, dan moet je een boete betalen aan de verkoper. Vaak is dat 10% van de koopsom.

Van tevoren moet dit geld op een aparte rekening staan voor het geval je inderdaad na 3 dagen van de koop afziet. Soms stort je dit bedrag van tevoren zelf op een rekening bij de notaris (dit heet een waarborgsom). Maar het komt vaak voor dat de bank een bankgarantie verleent, wat inhoudt dat de bank dit bedrag aan de verkoper betaalt als je van de koop afziet. Dat bedrag moet je als koper vervolgens wel aan de bank terugbetalen.

Bereidstellingsprovisie

Het bindend renteaanbod dat de geldverstrekker jou doet voor een hypotheek, is een paar maanden geldig. Soms heb je echter meer tijd nodig voordat jouw hypotheek daadwerkelijk ingaat, bijvoorbeeld omdat je pas na een halfjaar de sleutels van je nieuwe huis krijgt. In zo’n geval kun je het getekende renteaanbod verlengen met behoud van de rente die in het aanbod is opgenomen.

 

Voor het verlengen van die geldigheid brengt de geldverstrekker vaak kosten in rekening. Dit wordt de bereidstellingsprovisie genoemd.

Belastingvrij schenken

Als je een forse schenking ontvangt, betaal je daar normaal gesproken belasting over. Ouders kunnen hun kinderen echter € 103.643 belastingvrij schenken als het kind (met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) dit gebruikt voor de aankoop van een woning, het aflossen van een hypotheek of de verbouwing van een woning. Dit bedrag geldt voor 2020 en wordt jaarlijks geïndexeerd

 

» Lees meer over belastingvrij schenken als ouder.

Bijlenen

De Belastingdienst “verplicht” je om de opbrengst van de verkoop van je woning (dus de verkoopprijs min de resterende hypotheek en de gemaakte kosten voor de verkoop) te gebruiken om je nieuwe huis te financieren. Want alleen voor de hypotheek die je afsluit voor het bedrag dat je dan nog tekortkomt, mag je de hypotheekrente aftrekken.

Bindend renteaanbod

Het bindend renteaanbod is de definitieve offerte voor je hypotheek. Hierin staan onder andere het rentepercentage en je maandlasten vermeld. Dit renteaanbod is, in tegenstelling tot het indicatieve renteaanbod, bindend. Dit betekent dat de geldverstrekker geen aanvullende voorwaarden meer mag stellen. Als je dit aanbod binnen twee weken ondertekent, ga je de hypotheek definitief aan tegen de voorwaarden en het rentepercentage die in het aanbod staan vermeld.

BKR-registratie

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staan alle leningen en kredieten, met uitzondering van studieleningen, van Nederlanders geregistreerd. Als je in het verleden een keer niet hebt voldaan aan een betalingsverplichting voor een lening, dan kun je daarvoor een codering krijgen bij het BKR. Op basis van die codering kunnen banken weigeren om je een hypotheek te verstrekken.

 

Let op: als je een lening hebt lopen, betekent dat niet dat je geen hypotheek kunt afsluiten. Wel betekent een lopende lening vaak dat je een lagere hypotheek kunt afsluiten. Met het bedrag dat je maandelijks aan deze lening kwijt bent, kun je immers niet je hypotheeklasten betalen.

Boetevrij aflossen

Vaak kun je ieder jaar een bepaald percentage boetevrij aflossen op je hypotheek. Welk percentage dat is, staat in jouw hypotheekdocumenten en kun je ook achterhalen via je geldverstrekker. Als je meer dan dit bedrag wilt aflossen, dan moet je een boete betalen als de hypotheekrente van vandaag lager is dan de hypotheekrente die jij betaalt. De hypotheekverstrekker loopt bij vervroegde aflossing dan een bedrag aan rente mis.

 

Bouwdepot

Een bouwdepot is een aparte rekening waarvan de kosten van de bouw of verbouwing van je huis worden betaald. Je sluit bijvoorbeeld een bouwdepot af als je een nieuwbouwhuis koopt en je woning nog niet klaar is. Ook wordt soms een bouwdepot geopend voor mensen die hun woning willen verbouwen. Hieruit wordt bijvoorbeeld de factuur van de aannemer betaald.

 

Samen met je Hypoheekexpert bepaal je of een bouwdepot voor jou mogelijk is en, zo ja, hoeveel geld daarop komt te staan. Over het geld dat op het bouwdepot staat, krijg je een rentevergoeding.

Bouwrente

Heb je een nieuwbouwwoning gekocht? Dan maakt de aannemer kosten voor het bouwen van de woning voordat jij zelf in de woning bent gaan wonen. Tijdens die bouwperiode heb je dus al een hypotheek nodig waarover je hypotheekrente betaalt. Dat wordt de bouwrente genoemd.

Bouwtechnische keuring

Bij een bouwtechnische keuring laat je door een bouwkundig expert de staat van je huis keuren. Deze expert kan je wijzen op eventuele verborgen gebreken, zoals lekkage in de woning. Ook geeft het rapport dat je na afloopt van de keuring krijgt, je inzicht in de kosten van eventuele herstelwerkzaamheden.

Bij een bouwtechnische keuring laat je door een bouwkundig expert de staat van je huis keuren. Deze expert kan je wijzen op eventuele verborgen gebreken, zoals lekkage in de woning. Ook geeft het rapport dat je na afloopt van de keuring krijgt, je inzicht in de kosten van eventuele herstelwerkzaamheden.

Dagrente

De dagrente is de rente die op dit moment geldt. Als in jouw renteaanbod wordt uitgegaan van de dagrente, betekent dit dat je of de rente betaalt die in jouw renteaanbod staat of de rente die geldt op de dag dat jouw hypotheek bij de notaris wordt geformaliseerd. Is de rente op het moment dat je de notaris bezoekt lager dan bij het tekenen van jouw renteaanbod, dan krijg je dus de lagere rente.

 

Dalrente

In plaats van een renteaanbod met dagrente kun je ook een renteaanbod met dalrente tekenen. Dit betekent dat de laagste rente geldt die is gemeten tussen het tekenen van het renteaanbod en het passeren van de hypotheekakte. Je gaat dan dus het laagst gemeten rentepercentage betalen gedurende jouw eerste rentevaste periode.

Eigen geld

Niemand koopt zijn woning alleen met een hypotheek. Bijna altijd leg je ook eigen geld in bij de aankoop van een woning. Dit is bijvoorbeeld het geld dat je zelf hebt gespaard en dat je voor de aanschaf van de woning wilt gebruiken. Of de overwaarde van de woning die je hebt verkocht. Houd er rekening mee dat het bedrag aan eigen geld minimaal voldoende moet zijn om de kosten koper te betalen. Als dat alles is wat je hebt gespaard, heb je dus niets meer over om je inrichting van te betalen.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat je moet optellen bij je inkomen als je belastingaangifte doet. Dit betekent dat je belastbaar inkomen stijgt, waardoor je meer inkomstenbelasting betaalt. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde van jouw huis.

Energiebesparende maatregelen

Met diverse aanpassingen aan je woning kun je ervoor zorgen dat je minder energie verbruikt. Denk aan het installeren van zonnepanelen of het laten plaatsen van een nieuwe ketel. Die maatregelen kunnen je een mooie besparing op je energierekening opleveren en zorgen bovendien vaak voor een stijging van de waarde van je woning.

 

Het financieren van energiebesparende maatregelen is eenvoudiger gemaakt door de komst van de Energiebespaarlening. In dit artikel kun je meer lezen over deze lening en de voorwaarden.

Energielabel

Een energielabel geeft je inzicht in hoe energiezuinig je woning is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het energielabel wordt uitgedrukt in klassen en kleuren, waarbij energielabel A++ zeer zuinig is en energielabel G zeer onzuinig. Bij de aankoop van een woning is de verkoper verplicht je inzicht te geven in het energielabel van de woning.

Erfpacht

Soms wordt een woning op erfpachtgrond verkocht. Dit houdt in dat de grond niet jouw eigendom is, maar het eigendom is van de verpachter. De woning is dan wel van jou, maar (een deel van) de grond niet. Vaak is de gemeente daar de eigenaar van. Wel is het meestal toegestaan om de grond op dezelfde manier te gebruiken als wanneer je de eigenaar van de grond zou zijn.

 

Je betaalt jaarlijks voor het gebruik van de grond een erfpachtcanon. De kosten voor de erfpachtcanon zijn fiscaal aftrekbaar. Soms is het mogelijk om het gebruik van de grond af te kopen voor een lange periode. Meestal is dat 50 of 100 jaar, soms ook voor eeuwig. De grond is dan nog steeds niet van jou, maar je hoeft niet meer jaarlijks een erfpachtcanon te betalen.

Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde die je woning oplevert als je je huis noodgedwongen zou moeten verkopen omdat je niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen. De executiewaarde wordt bepaald door een makelaar of taxateur. Overigens wordt nooit zomaar tot executieverkoop overgegaan. Vaak probeert de geldverstrekker eerst om samen met de huiseigenaar tot een oplossing te komen.

Extra aflossen op je hypotheek

Vaak is het mogelijk om ieder jaar een bepaald bedrag extra af te lossen op je hypotheek. Wanneer je extra aflost, daalt je hypotheekbedrag sneller. Dat betekent dat je op termijn ook minder rente betaalt. Wel hanteren geldverstrekkers vaak een maximumpercentage dat je per jaar boetevrij mag aflossen.

Fiscaal aftrekbaar

Sommige kosten die je maakt voor de aankoop van een woning mag je aftrekken van je belastbaar inkomen bij de belastingaangifte. Het gaat dan bijvoorbeeld om de notariskosten voor de hypotheekakte, de kosten die je aan Hypotheek.nl betaalt voor het hypotheekadvies, de taxatiekosten en eventueel de kosten die je betaalt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Ook de rente die je betaalt over je hypotheek is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. Door deze aftrekposten hoef je minder af te dragen aan de Belastingdienst.

 

Generatiehypotheek

Een generatiehypotheek houdt in dat ouders of grootouders hun kind helpen om een hypotheek af te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de ouders mede hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de hypotheek of dat de ouders borg staan terwijl het kind zelf hoofdelijk aansprakelijk blijft. Een generatiehypotheek is vaak gunstig voor starters op de woningmarkt die nog niet voldoende inkomen hebben om een hypotheek af te sluiten.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig zou zijn om een woning opnieuw te bouwen, bijvoorbeeld als een woning afbrandt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijk aansprakelijke voor de hypotheek is degene bij wie de geldverstrekker zou kunnen aankloppen als niet aan de maandelijkse betaalverplichting wordt voldaan. Als je samen met een partner een hypotheek afsluit, dan zijn jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk.

Hoofdsom

De hoofdsom is het hypotheekbedrag dat aan je is verstrekt bij het afsluiten van de hypotheek.

Hypothecaire inschrijving

Zodra je een hypotheek afsluit, wordt deze ingeschreven in het hypotheekregister. Hierin staat vermeld wat de hoogte van de hypotheek is en wie de geldverstrekker is. Zodra je hypothecaire inschrijving in orde is gemaakt door de notaris, is je hypotheek officieel van kracht.

Hypotheekakte

De hypotheekakte is de notariële akte waarmee je er officieel mee instemt dat de geldverstrekker de hypotheek- en pandrechten op jouw huis heeft. Als jij niet aan je betalingsverplichting zou kunnen voldoen en er geen alternatieve oplossingen zijn, heeft de geldverstrekker daardoor recht op het onderpand. In de praktijk komt het gelukkig niet vaak zover.

Hypotheekgever

De hypotheekgever is degene die de woning (of ander onroerend goed) als onderpand voor een hypotheek inbrengt, oftewel de huiseigenaar.

Hypotheeknemer

De hypotheeknemer is degene die onroerend ondergoed als onderpand voor een hypotheek aanvaart. Dat is dus degene die het geld voor de hypotheek verstrekt. We spreken op Hypotheek.nl afwisselend over geldverstrekker en bank als we het hebben over een hypotheeknemer.

Hypotheekregister

Het hypotheekregister is de openbare administratie van het Kadaster, waarin alle hypotheken zijn geregistreerd.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die je over je hypotheek betaalt, kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je inkomen bij de belastingaangifte. Dit betekent dat je belastbaar inkomen daalt, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft af te dragen of geld terugkrijgt.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering sluit je als huiseigenaar af om de ‘roerende zaken’ in en om je woning te verzekeren tegen schade. Het gaat dan bijvoorbeeld om de apparaten en meubels die je hebt staan.

Indicatief renteaanbod

Het indicatief renteaanbod is het renteaanbod dat je ontvangt zodra je een offerte bij een hypotheekaanbieder opvraagt. Dit is een voorlopig aanbod waarin ondermeer het hypotheekbedrag, het rentepercentage en de rentevaste periode staan vermeld. Ook lees je in dit aanbod welke stukken je moet aanleveren om de hypotheek rond te maken. Dit aanbod kun je nog altijd kosteloos annuleren. Ga je met dit indicatieve aanbod akkoord? Dan kun je een bindend renteaanbod aanvragen. Het bindend renteaanbod is de definitieve offerte voor je hypotheek.

Intentieverklaring

In principe vraagt de bank om een vast contract als je een hypotheek wilt afsluiten en in loondienst bent. Een hypotheek afsluiten met een tijdelijk contract is vaak ook mogelijk. De eenvoudigste manier daarvoor is om een intentieverklaring te vragen aan je werkgever. Dat is een verklaring waarin je bedrijf verklaart dat hij of zij jou bij gelijk functioneren op termijn een vast contract zou willen aanbieden. In dat geval telt de bank jouw inkomen op dezelfde manier mee als inkomen uit een baan met een vast contract.

Kadaster

Alle hypotheken worden ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. In het Kadaster staat vermeld hoeveel het recht van hypotheek is dat op een woning rust.

 

Overigens is het mogelijk om je hypotheek voor een hoger bedrag in het Kadaster te laten inschrijven dan je daadwerkelijk leent. Dat kan gunstig zijn als je je hypotheek in de toekomst wilt verhogen. Zolang jouw hypotheekbedrag onder het genoteerde bedrag blijft, hoef je voor verhoging van je hypotheek niet opnieuw naar de notaris te gaan.

 

Koopcontract

Het koopcontract wordt meestal opgesteld voor de verkopend makelaar en is na afloop van drie dagen bedenktijd bindend. In het contract staat gedetailleerde informatie over de aankoop van je woning, inclusief eventuele ontbindende voorwaarden. Als je na de drie dagen bedenktijd van de koop wilt afzien, moet je een beroep doen op die ontbindende voorwaarden. Wanneer je van de aankoop wilt afzien zonder dat een van de ontbindende voorwaarden van toepassing is, dan betaal je in de meeste gevallen de waarborgsom. Dat is vaak 10% van de koopsom van de woning. Een fors bedrag dus.

Koopsom van een woning

De prijs die je voor een woning betaalt aan de verkoper wordt ook wel de koopsom van een woning genoemd. Hier komen vaak nog de kosten koper bovenop.

Kosten koper (k.k.)

Wanneer je een huis koopt, betaal je daarvoor niet alleen de koopsom van de woning, maar ook zogenaamde kosten koper. Dit zijn de bijkomende kosten voor de koper, bijvoorbeeld de taxatiekosten, kosten voor hypotheekadvies, notariskosten, kosten bouwkundige keuring, eventuele NHG kosten en overdrachtsbelasting. Voor een bestaand huis wordt ervan uitgegaan dat de kosten koper ongeveer 6% van de aankoopprijs van de woning bedragen. Bij een nieuwbouwhuis liggen deze kosten lager. Meestal zijn de kosten die je maakt voor het regelen van je financiering fiscaal aftrekbaar.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je elke maand hetzelfde bedrag aflost, totdat je de hypotheek volledig hebt afgelost. Je betaalt daardoor elke maand een kleiner bedrag aan rente, waardoor je maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek afnemen. In dat opzicht verschilt een lineaire hypotheek van een annuïteitenhypotheek.

 

» Lees hier meer over de lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek.

Maandlasten

Je maandlasten zijn de kosten die je maandelijks voor je hypotheek moet betalen. Je maandlasten bestaan in veel gevallen (bij een lineaire of annuïteitenhypotheek) uit een bedrag aan rente en een bedrag aan aflossing. In sommige gevallen komt hier nog een premie voor verzekeringen bij, bijvoorbeeld voor een overlijdensrisicoverzekering of een woonlastenverzekering.

Marktwaarde van een woning

Wanneer je een woning koopt, vraagt de geldverstrekker je om een taxatie van je woning te laten uitvoeren. Een taxateur bepaalt dan de marktwaarde van je woning, oftewel het bedrag waarvoor de woning naar schatting van de aankoopmakelaar op dat moment zou kunnen worden verkocht. De marktwaarde is van invloed op je maximale hypotheek.

Maximale hypotheek

Je hypotheek is altijd aan een bepaald maximum gebonden. Dat maximum is afhankelijk van onder meer je inkomen, het spaargeld dat je wilt inzetten, de eventuele overwaarde op je huidige woning, eventuele leningen of andere verplichtingen en ten slotte de waarde van het huis dat je wilt kopen.

 

» Wil je weten hoeveel je maximaal kunt lenen? Bereken het hier.

Meerwerk bij nieuwbouw

Als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, wil je vaak nog dingen naar eigen wens laten aanpassen. Bijvoorbeeld een extra muur laten bouwen of een dakkapel plaatsen. Dat levert de aannemer extra werk op, wat ook wel meerwerk wordt genoemd. Daar betaal je dan ook een extra bedrag voor in overleg met de aannemer.

 

» Lees hier meer over de kosten van een nieuwbouwwoning.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie, oftewel NHG, is een vangnet dat je ervan verzekert dat je niet met een restschuld blijft zitten als jouw woning gedwongen wordt verkocht. Als je een hypotheek met NHG afsluit, staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning garant voor de terugbetaling van je hypotheeklasten aan de bank als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Dat geeft je extra zekerheid.

 

» Lees hier meer over de Nationale Hypotheek Garantie.

Notariskosten

De notariskosten zijn de kosten die je aan de notaris moet betalen voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte. Ook kun je bij een notaris terecht voor bijvoorbeeld een testament of voor het opstellen van een samenlevingscontract als je samen een woning koopt, maar nog niet getrouwd bent.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, kortweg NWWI, is een onafhankelijke instelling die taxatierapporten moet goedkeuren van bij het NWWI aangesloten taxateurs. Bij deze keuring let het NWWI erop dat alle taxaties volgens duidelijke richtlijnen zijn gedaan, waardoor je verzekerd bent van een taxatie die volgens het boekje is verlopen.

Onroerendezaakbelasting

Als woningeigenaar betaal je aan de gemeente belasting voor het bezitten van je woning. Deze belasting wordt de onroerendezaakbelasting genoemd. Het tarief verschilt per gemeente en is gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning.

Ontbindende voorwaarden

Bij de aankoop van een woning kun je bepaalde ontbindende voorwaarden opnemen in je koopcontract. Daardoor kun je zonder boete afzien van de aankoop, ook na de bedenktijd van drie dagen. Een veelvoorkomende voorwaarde is bijvoorbeeld dat je de koop alleen laat doorgaan als je de financiering rond krijgt. Een andere mogelijke voorwaarde is dat je van de koop kunt afzien als je bij een nog uit te voeren bouwkundige keuring op bepaalde gebreken in de woning stuit. Tenslotte wordt vaak de ontbindende voorwaarde opgenomen dat je er in slaagt om een eventuele huidige woning te verkopen.

Opleveringskeuring

Als je een nieuwbouwwoning koopt, krijg je bij de oplevering van de woning altijd de kans om de woning te inspecteren. Het is alleen niet altijd eenvoudig om eventuele bouwtechnische gebreken te ontdekken. Daarom kun je ook een opleveringskeuring laten doen door een onafhankelijk expert. Deze expert stelt een rapport op, dat door zowel de aannemer als de koper moet worden ondertekend. Met zo’n opleveringskeuring kun je voorkomen dat je achteraf in lastige conflictsituaties met de aannemer verzeild raakt.

Opstalverzekering

De opstalverzekering verzekert je tegen schade aan de woning zelf. Het gaat dan om schade aan bijvoorbeeld het dak na een storm of aan een plafond na lekkage.

Overbruggingskrediet of -hypotheek

Soms heb je bij het kopen van een nieuw huis de overwaarde van je huidige woning nodig om de financiering rond te krijgen. In zo’n geval kun je een overbruggingshypotheek afsluiten, waarbij je het bedrag leent dat je tekortkomt voor de betaling van je nieuwe woning. Je hebt dan wat hogere maandlasten, omdat je betaalt voor je oude huis, je nieuwe huis en het overbruggingskrediet. Als je jouw oude huis hebt verkocht, kun je de overbruggingshypotheek vaak met de overwaarde aflossen.

Overdrachtsakte

De overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd) is de officiële akte waarmee een woning of bouwgrond wordt overgedragen van eigenaar. Deze akte wordt door een notaris opgemaakt en wordt door zowel de vorige als de nieuwe eigenaar van de woning ondertekend bij de notaris.

Overdrachtsbelasting

Als er sprake is van kosten koper betaal je bij het tekenen van de overdrachtsakte overdrachtsbelasting voor het feit dat jij de nieuwe eigenaar van de woning wordt. De overdrachtsbelasting is 2% van de koopsom van de woning.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zijn je partner of nabestaanden verzekerd als jij komt te overlijden. Zij krijgen na jouw overlijden een bepaald bedrag uitgekeerd, waarmee ze bijvoorbeeld de lopende hypotheek (gedeeltelijk) kunnen aflossen. Voor deze verzekering betaal je een maandelijkse premie en spreek je een bepaalde looptijd af. Voor het aanvragen van een overlijdenrisicoverzekering heb je altijd een gezondheidsverklaring nodig, waarin je enkele vragen over je persoonlijke gezondheid beantwoordt. Soms wil de verzekeraar dat je medisch wordt gekeurd.

Oversluiten

Als je jouw hypotheek oversluit, los je je huidige hypotheek af en sluit je een nieuwe hypotheek af. Bijvoorbeeld omdat je bij de nieuwe hypotheek kunt profiteren van lagere maandlasten of betere voorwaarden. Een Hypotheekexpert van Hypotheek.nl helpt je hier graag bij.

Overwaarde op je woning

Als de verkoopwaarde van je woning hoger is dan de resterende hypotheekschuld voor je woning, dan heb je overwaarde. De overwaarde is zo groot als het verschil tussen de hypotheekschuld en de verkoopwaarde van de woning.

Perspectiefverklaring

Een perspectiefverklaring is bedoeld voor mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst. Met deze verklaring kun je ook als flexwerker bij steeds meer hypotheekaanbieders een hypotheek afsluiten. De perspectiefverklaring staat dan min of meer gelijk aan de werkgeversverklaring.

 

Bij een perspectiefverklaring wordt gekeken naar de mogelijkheden die je als flexwerker hebt om in de toekomst inkomen te verdienen. Dit geeft de geldverstrekker een goed beeld van je arbeidsmarktpositie in de toekomst en daarmee van je verdiencapaciteit. Een perspectiefverklaring kan worden afgegeven door uitzendinstanties die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staan. Vaak kan jouw intercedent bij de uitzendinstantie waarvoor jij werkt je hiermee verder helpen.

Renteaanbod

Het renteaanbod is de offerte van de hypotheekverstrekker die jij (samen met jouw Expert) hebt geselecteerd. Hierin staat onder meer hoeveel je rentepercentage bedraagt, hoeveel je maandlasten zouden zijn en wat de rentevaste periode is.

 

Daarbij is onderscheid te maken tussen een indicatief renteaanbod en een bindend renteaanbod.

Renteherziening

Aan het eind van een rentevaste periode wordt je rente herzien. Dit houdt in dat je voor de rentevaste periode van jouw keuze de rente gaat betalen die op dat moment geldt. Hiervoor ontvang je enkele maanden voor het einde van de rentevaste periode een voorstel van je bank.

Rentemiddeling

Rentemiddeling houdt in dat je al vóór het einde van je rentevaste periode een nieuwe rentevaste periode afspreekt. Hier kun je voor kiezen als de rente is gedaald en je niet wilt wachten tot het einde van je huidige periode om daarvan te profiteren. Je nieuwe rente wordt dan gebaseerd op het gewogen gemiddelde van je huidige rentepercentage en het rentepercentage van je nieuwe periode. Je blijft gewoon bij je huidige hypotheekaanbieder, terwijl je wel van een lagere rente profiteert. Rentemiddeling is overigens niet bij alle geldverstrekkers mogelijk.

 

» Lees meer over rentemiddeling.

Rentevaste periode

Bij het afsluiten van je hypotheek kies je altijd een bepaalde periode waarin je je rente wilt laten vastzetten. Een rentevaste periode van 10 jaar betekent bijvoorbeeld dat je 10 jaar lang elke maand hetzelfde rentepercentage betaalt. Je kunt bij aanvang van je hypotheek en na afloop van een rentevaste periode zelf kiezen tussen verschillende rentevaste periodes, bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar.

» Lees hier meer over de verschillende rentevaste periodes.

Renteverlies bij de bouw van nieuwbouw

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning sluit je al een hypotheek af voordat de bouw van de woning begint. Het bedrag van de hypotheek wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald voor de bouw van de woning. Je betaalt al hypotheekrente over dit bedrag, maar ontvangt daar tegelijkertijd ook een rentevergoeding over. De hoogte van het depot neemt af naarmate de bouw van je woning vordert, wat betekent dat je ook steeds iets minder rentevergoeding ontvangt over het geld in het depot, terwijl je wel de hypotheekrente blijft betalen. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente is het renteverlies.

Restschuld

Verkoop je je woning voor minder dan de openstaande hypotheekschuld? En kun je het resterende hypotheekbedrag ook niet met eigen geld aflossen? Dan is er sprake van een restschuld, namelijk het bedrag dat open blijft staan van je hypotheek.

Risicoverzekering

Een verzekering tegen de financiële gevolgen die bepaalde risico’s met zich meebrengen. Vaak gaat het dan om het risico op werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van jou of je partner.

Servicekosten

De servicekosten zijn de kosten die je als appartementseigenaar elke maand aan de Vereniging van Eigenaren betaalt. Hiermee worden zowel vaste kosten als klein onderhoud (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, de verlichting van het trappenhuis of verzekeringen voor het hele appartementencomplex) betaald. Ook wordt een deel van de servicekosten gereserveerd voor onvoorziene uitgaven of groot onderhoud in de toekomst.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je hypotheek bestaat uit een lening waarover je rente betaalt en een spaarverzekering waarvoor je premie betaalt. De spaarverzekering is bedoeld om te sparen voor het aflossen van je hypotheek. Je ontvangt over het saldo van deze spaarverzekering een rentevergoeding, die vaak gelijk is aan de rente die je over je hypotheek betaalt. Sinds 2013 is de hypotheekrente over nieuw afgesloten spaarhypotheken niet meer fiscaal aftrekbaar.

Splitsingsakte

Deze akte ontvang je als je een appartement koopt. De splitsingsakte laat zien hoe de appartementen en gemeenschappelijke ruimtes zijn verdeeld. Ook staat in deze akte hoe het zit met de rechten en plichten van alle appartementseigenaren en welk bedrag alle eigenaren moeten bijdragen aan de VvE voor de kosten van het appartementencomplex.

Starterslening

Als starter op de woningmarkt kun je in sommige gemeenten profiteren van een Starterslening. Dit is een lening met gunstige voorwaarden waarmee je het verschil kunt overbruggen tussen de prijs van een woning en je maximale hypotheek. Bijvoorbeeld als je net niet genoeg inkomen en spaargeld hebt. Bij de Starterslening hoef je de eerste drie jaar niet af te lossen en hoef je ook geen rente te betalen. Dat kan gunstig zijn.

 

» Meer weten over de Starterslening? Lees dit artikel.

Studieschuld

Als je voor je studie geld hebt geleend bij DUO en dat nog niet volledig hebt terugbetaald, dan is er sprake van een studieschuld. Met een studieschuld een hypotheek afsluiten is goed mogelijk. Wel heeft je studieschuld invloed op de hoogte van je maximale hypotheek.

 

» Lees hier meer over een hypotheek afsluiten met een studieschuld.

Taxatie van een woning

Bij een taxatie wordt door een taxateur de waarde van je woning bepaald. Een taxatie is nodig om een hypotheek af te sluiten. Bij een taxatie kijkt de taxateur naar verschillende aspecten, zoals de staat van de woning, de indeling, het energielabel en de constructie en kwaliteit van de woning. Voor een taxatie betaal je taxatiekosten aan de taxateur. Deze worden vaak voldaan bij de sleuteloverdracht van de woning.

Tenaamstelling van de hypotheek

Een hypotheek staat altijd op naam van één of meerdere personen, namelijk degenen die de hypotheek afsluiten. Het kan voorkomen dat je tenaamstelling gedurende de looptijd van je lening verandert, bijvoorbeeld omdat je gaat samenwonen of omdat jij en je partner uit elkaar gaan.

 

Voor het bijschrijven van een partner dien je een schriftelijk verzoek in bij de geldverstrekker. Hiervoor betaal je vaak administratiekosten. Let wel op dat je met een bijschrijving alleen vastlegt dat de nieuwe persoon aansprakelijk is voor een deel van de hypotheekschuld, terwijl diegene daarmee nog geen eigenaar is van de woning. Dit moet je apart regelen.

 

Wanneer je juist iemand wilt laten uitschrijven voor een hypotheek die nu op twee namen staat, dan wordt het inkomen van de enige overblijvende eigenaar opnieuw getoetst om te bepalen of diegene de hypotheeklasten kan blijven betalen. Dit wordt in vaktaal ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ genoemd.

Toetsrente

De toetsrente is het standaard rentepercentage waarmee geldverstrekkers rekenen als ze de maximale hypotheek vaststellen. Dit is het voorgeschreven rentepercentage waarmee minimaal moet worden gerekend als je een hypotheek afsluit met een rentevaste periode van minder dan 10 jaar.

Transportakte

Zie overdrachtsakte.

Tweede hypotheek

Als je bovenop je bestaande hypotheek een nieuwe financiering afsluit, bijvoorbeeld voor de verbouwing van je woning, dan heet dit een tweede hypotheek. Dit kan aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld een verbouwing te betalen. Als je aantoont dat je de tweede hypotheek voor verbetering van je woning hebt gebruikt, dan is de rente namelijk fiscaal aftrekbaar. Let op: dat geldt alleen voor annuïteiten- en lineaire hypotheken.

Uniform Pensioen Overzicht

Bij het afsluiten van een hypotheek moet je vaak een Uniform Pensioen Overzicht overhandigen. Dit is een overzicht dat je elk jaar ontvangt, waarin staat hoe je pensioen is opgebouwd. In dit overzicht staat vermeld hoe hoog op dit moment het pensioen is waar je na de pensioengerechtigde leeftijd recht op hebt.

Variabele rente

Bij een variabele rente varieert de rente per dag, per maand of per kwartaal. Dit houdt in dat je geen vast rentepercentage betaalt.

Vaste rente

Bij een vaste rente zet je je rentepercentage gedurende een door jou te kiezen rentevaste periode vast. Je betaalt dan gedurende die periode elke maand hetzelfde rentepercentage.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Ieder appartementencomplex waarvan de appartementen los worden verkocht, beschikt over een Vereniging van Eigenaren. Als eigenaar van een appartement ben je verplicht en automatisch lid van deze vereniging, die als doel heeft om de gemeenschappelijke belangen van alle appartementseigenaren te behartigen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Je betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren.

Verhuisregeling bij een hypotheek

De verhuisregeling houdt in dat je de rente van je huidige hypotheek mag meenemen als je een ander huis koopt. Je oude hypotheek wordt dan stopgezet en je sluit een nieuwe hypotheek af, maar dan tegen de rente en met de resterende rentevaste periode van je oude hypotheek. Als je nieuwe hypotheek hoger is, dan kun je voor het verschil een nieuwe hypotheek afsluiten met een nieuwe rentevaste periode en de rente die op dat moment geldt.

 

» Lees hier meer over het meenemen van een hypotheek.

Vervroegde aflossing

In veel gevallen kun je boetevrij extra aflossen op je hypotheek. Dit betekent dat het totale hypotheekbedrag sneller daalt, waardoor je ook minder aan rente betaalt. Let wel op dat vervroegd aflossen maar tot een bepaald bedrag boetevrij mogelijk is. Als je meer dan dat bedrag aflost per jaar, dan brengt de bank daarvoor een boete in rekening. De bank krijgt dan namelijk te maken met renteverlies.

Voorlopig koopcontract

Zie de uitleg over het koopcontract.

Vrij op naam

In plaats van ‘kosten koper’ kun je een woning soms ook ‘vrij op naam’ (v.o.n.) kopen. Dit houdt in dat de notariskosten en de overdrachtsbelasting door de verkoper worden betaald. Vaak worden nieuwbouwwoningen vrij op naam verkocht.

Waarborgsom

Na het ondertekenen van de voorlopige koopakte heb je altijd nog drie dagen bedenktijd. Binnen die drie dagen kun je kosteloos van de koop afzien. Als je na die periode alsnog de koop van de woning wilt annuleren zonder dat je aan een van de ontbindende voorwaarden voldoet, dan moet je een boete betalen. Dit bedrag moet je van tevoren op een rekening bij de notaris storten (of de bank geeft hiervoor een bankgarantie af). Dat heet de waarborgsom. Als de koop niet doorgaat, ontvangt de verkoper van de woning die waarborgsom. De boete (en dus de waarborgsom) bedraagt vaak 10% van de koopsom.

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een formulier waarin je werkgever de hoogte van je inkomen invult en aangeeft of je een vast of tijdelijk contract hebt. Deze verklaring heb je nodig om een hypotheek af te sluiten. Als je een tijdelijk contract hebt, kun je je kansen op een hypotheek vergroten door je werkgever te vragen om een intentieverklaring.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je woning. Deze waarde wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld. Je leest meer over deze waarde in een WOZ-beschikking, die je per post ontvangt. Een aantal belastingen die je aan de gemeente betaalt en het eigenwoningforfait, worden gebaseerd op deze WOZ-waarde.

WW-uitkering

Op grond van de Werkloosheidswet kom je in aanmerking voor een WW-uitkering als je je baan (deels of volledig) verliest door omstandigheden buiten jouw eigen schuld om. Je kunt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden aanspraak maken op deze uitkering. De hoogte van je WW-uitkering is een percentage van het gemiddelde salaris dat je in het voorafgaande jaar hebt verdiend. Afhankelijk van de hoogte van je loon is dit vaak 75% gedurende de eerste twee maanden en 70% vanaf dat moment.

Zelfstandig ondernemer

Als je je eigen bedrijf hebt, dan ben je zelfstandig ondernemer. Voor ondernemers heeft een hypotheekaanvraag meer voeten in de aarde dan wanneer je in loondienst bent. Toch zijn er vaak voldoende mogelijkheden.

 

» Lees hier meer over een hypotheek aanvragen als zelfstandig ondernemer.